724 636 802
biuro@reimsprojekt.pl
Gliwice
Polska

Usługi projektowe obejmujące przygotowanie projektu w oparciu o wytyczne koncepcji, zamysłu klienta dotyczące kształtu, materiału, kolorystyki oraz praktyczne cele jakim zastosowaniu ma sprostać projektowane przedsięwzięcie. Projektowanie dotyczy stworzenia dokumentacji technicznej w postaci opisów, rysunków 2D począwszy od detali poprzez rysunki złożeniowe, aksonometrie oraz wizualizację 3D (w tym możliwość stworzenia wizualizacji foto-realistycznych).